Bùng nổ chiến sự Nagorno-Karabakh (NK), có phải là một sự ngẫu nhiên? Logic nào cho Việt Nam?

Mọi người cùng đọc bài và cho ý kiến nhé! Đừng quên xem trailer phim ở đoạn cuối nha.

Continue reading “Bùng nổ chiến sự Nagorno-Karabakh (NK), có phải là một sự ngẫu nhiên? Logic nào cho Việt Nam?”