Giá dầu & Biển Đông

Ga và Dầu – có phải chỉ để đốt? Sức mạnh của hydrocarbon trong địa chính trị quốc tế nói chung, và với tình hình chính trị Biển Đông nói riêng, là gì? Continue reading “Giá dầu & Biển Đông”

Advertisements